Actividades

ACTIVIDADES CONGRESO NACIONAL  SEMES TOLEDO 2018


ACTIVIDADES CONGRESO NACIONAL  SEMES ALICANTE 2017


ACTIVIDADES CONGRESO NACIONAL  SEMES BURGOS 2016

– Mesa : HDA . Particularidades en el manejo del paciente con hemorragia digestiva alta no varicosa – Jueves 9 de junio de 9-10.30 h
– Taller:  Casos Clínicos dde Hemorragia digestiva –  Jueves  9 de junio de 15.30 – 17.00 h

 

MESA REDONDA: “Abordaje integral del paciente con Hemorragia Digestiva” en el 27 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Zaragoza 10-12 de Junio de 2015.

 TALLER: “Controversias y actualización en Hemorragia Digestiva” en el 27 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Zaragoza 10-12 de Junio de 2015.

“Sonda nasogástrica en la hemorragia digestiva alta” en la mesa “Urgències a debat: tècnics, infermers i metges en un aferrisat debat” en el “XXIIè Congrés Nacional Català d’Urgències i Emergències” Tarragona, 16 y 17 de abril de 2015.

TALLER: “Controversias y actualización en Hemorragia Digestiva” en el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Málaga 11-13 de Junio de 2014.

 “Hemorragia digestiva: ¿futuro código?” en la Jornada de actualización “Yo también quiero ser un código” de la “Societat Catalana d’Urgències i Emergències” (SoCMUE). Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona. Mayo 2014.

MESA REDONDA: “Hemorragia Digestiva” en el 23 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Santiago, Junio de 2011.